Kruispunt voor Beeldcultuur in Hilversum

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Herbestemmen Kruispuntschool

Opdrachtgever: Kruispunt voor Beeldcultuur

Ontwerpfase: 2012

Realisatiefase: -

Aannemer: -

Gemeente: Hilversum

PROJECTBESCHRIJVING

Tot mei 2012 is de Johannes Calvijnschool (later Kruispuntschool) in gebruik geweest als schoolgebouw. Het gebouw betreft een gemeentelijk Dudok monument wat is gebouwd in 1929. Rond 1949 is er een uitbreiding gerealiseerd aan de zijde van de Eemnesserweg.

Na verhuizing van de school naar een nieuwe locatie wordt het pand getransformeerd tot " Kruispunt voor Beeldcultuur ".

Het gebouw gaat ruimte bieden aan startende ondernemers; dé smeltkroes voor talenten uit de kunst, mode, muziek, vormgeving, architectuur, media, gaming, entertainment en reclame.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door van Ancum Hoogendoorn BV wordt aan het Kruispunt voor Beeldcultuur de benodigde ondersteuning geleverd op het gebied van bouwtechnische kennis, vergunningenprocedures, monumentenzorg, etc.