Advisering Rijksmonumenten Ericastraat e.o. in Hilversum

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Advisering Rijksmonumenten Ericastraat e.o. te Hilversum
Opdrachtgever: de Alliantie Gooi- en Vechtstreek
Ontwerpfase: 2010 / 2011
Realisatiefase: 2011 e.v.
Aannemer: -
Gemeente: Hilversum
Aantal verhuureenheden: 96
Bouwjaar: 1911

PROJECTBESCHRIJVING

Het complex woningen aan de Ericastraat e.o. stamt uit de jaren 1911-1915 en de panden hebben de status Rijksmonument. De Alliantie Gooi- en Vechtstreek is voornemens om de uitstraling van dit complex verder te laten aansluiten bij zijn monumentenstatus.

Van Ancum Hoogendoorn is gevraagd om in dit proces de nodige ondersteuning te bieden.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Coordineren uitvoering historisch kleurenonderzoek;
  • Verzorgen van tekenwerk, monumentenvergunning;
  • Overleg voeren met monumentenzorg;
  • Historisch onderzoek hekwerken;
  • Ontwikkeling historisch verantwoorde hekwerken;
  • Ontwikkelen beleidsvisie voor de komende jaren.