Betje Wolflaan; Renovatie / mutatiewerkzaamheden flats in Bussum

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Verbetering vier flatblokken Betje Wolfflaan.
Opdrachtgever: Dudok Wonen, Hilversum
Ontwerpfase: 2008 / 2009
Realisatiefase: 2009 / 2010
Aannemer: Slokker Almere
Gemeente: Bussum
Bouwjaar: 1964
Aantal verhuureenheden: 4 blokken van 28 appartementen

PROJECTBESCHRIJVING

In 2008 heeft woningcorporatie Dudok Wonen de 112 wooneenheden aan de Betje Wolfflaan te Bussum aangekocht. Veel van deze woningen stonden leeg, tevens was het pand bouwtechnisch gezien verouderd. Door gebrekkig onderhoud hadden ook de algemene ruimten een verouderde uitstraling.

Het streven van Dudok Wonen was destijds om deze vier flatblokken weer tot een aantrekkelijke woonomgeving om te vormen. Hierbij heeft men, onder andere gezien de ligging, als doelgroep startershuisvesting voor ogen gehouden.

Om tot dit resultaat te komen zijn globaal zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanbrengen mechanische ventilatie in de woningen;
 • Diverse mutatiewerkzaamheden in de woningen;
 • Aanbrengen centrale verwarmingsinstallatie;
 • Aanbrengen nieuwe keuken en badkamer;
 • Groot bouwkundig onderhoud aan balkons / gallerijen;
 • Vervangen vluchtwegen / noodtrappen;
 • Schilrenovatie trappenhuizen;
 • Estetische opwaardering gebouwschil.

Na ongeveer 3 jaar van plannen, ontwerpen en uitvoeren is het eindresultaat bereikt.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Van Ancum Hoogendoorn BV is door Dudok Wonen ingeschakeld om het gehele (bouw)technische traject te begeleiden om te komen tot het gewenste eindresultaat.

Hierbij hebben wij de volgende diensten verleend:

Fase 1 (bouwtechnische verbetering):

 • Bouwtechnische opname na aankoop van de flatblokken;
 • Voorstel bouwtechnische ingreep;
 • Kostenraming bouwkosten;
 • Verzorgen tekenwerk en werkomschrijving;
 • Organiseren aanbesteding van de werkzaamheden;
 • Begeleiding tijdens de uitvoering.

Fase 2 (renovatie trappenhuizen / estetische opwaardering):

 • Maken VO / DO renovatiewerkzaamheden;
 • Toesting ontwerp aan wet- en regelgeving;
 • Verzorgen bouwvergunning;
 • Werktekeningen en uitvoeringsbegeleiding.

Fase 3 (vluchtwegen):

 • Analyse bestaande situatie;
 • Toetsing aan geldende regelgeving en overleg brandweer;
 • Maken VO / DO;
 • Oveleg gemeente, bouwvergunning en vrijstelling WRO;
 • Werktekeningen en uitvoeringsbegeleiding.