Complex N45; Renovatie woningbouwcomplex in de Czaar Peterbuurt in Amsterdam

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Renovatie complex N45 te Amsterdam
Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard, Amsterdam
Ontwerpfase: 2007-2009
Realisatiefase: 2009-2010
Aannemer: Bouwbedrijf Deurwaarder BV
Gemeente: Amsterdam
Bouwjaar: 1878
Aantal verhuureenheden: 92 (83 woningen, 1 kelder en 8 winkels)
STADSVERNIEUWING CZAAR PETERBUURT

De renovatie van complex N45 is onderdeel van een stadsvernieuwingsproject wat wordt uitgevoerd in de Czaar Peterbuurt.

Het stadsdeel Amsterdam Centrum en diverse woningcorporaties hebben samen plannen gemaakt voor de Czaar Peterbuurt. Woningen in de buurt zijn sterk verouderd en veelal is de fundering in slechte staat. Diverse complexen in deze buurt worden ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

PROJECTBESCHRIJVING

Het programma van eisen bestond globaal uit de volgende opdracht:

 • Bouwtechnische verbetering en renovatie van het complex, evenals esthetische opwaardering;
 • 50% van de bestaande verhuureenheden samenvoegen;
 • Aan de zijde Blankenstraat Wibo – woningen inrichten;
 • Bij het samenvoegen van woningen de trappenhuizen in de bouwmuur opnemen om ruimte te creëren;
 • De enkele appartementen indelen voor een 1-, a 2-persoonshuishouden;
 • De samengevoegde appartementen inrichten voor 2-, a 3-persoonshuishoudens.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Bouwtechnische opname bestaande toestand, inclusief verbeteradvies;
 • Uitwerking ontwerp VO / DO / Bestek- en uitvoeringsfase;
 • Presentatie tijdens en ondersteuning bij bewonersbegeleiding;
 • Kostenraming en directiebegroting;
 • Opstelling STABU bestek en organiseren aanbesteding;
 • Verzorgen bouwvergunning;
 • Begeleiding tijdens de realisatiefase.

 Klik hier voor onze projectflyer.

 Dit project is ook opgenomen in het projectenboek 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam. Klik hier voor de vermelding.