Complex N46: Renovatie van een woningbouwcomplex in de Czaar Peterbuurt in Amsterdam

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Renovatie complex N46 te Amsterdam
Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard, Amsterdam
Ontwerpfase: 2009 / 2010
Realisatiefase: 2010 / 2011
Aannemer: Bouwbedrijf Deurwaarder BV
Gemeente: Amsterdam
Bouwjaar: 1881
Aantal verhuureenheden: 108 (98 woningen, 10 bedrijfsunits) bestaand.
                                     74  (63 woningen, 11 bedrijfsunits) nieuw.

STADSVERNIEUWING CZAAR PETERBUURT

De renovatie van complex N46 is onderdeel van een stadsvernieuwingsproject wat wordt uitgevoerd in de Czaar Peterbuurt.

Het stadsdeel Amsterdam Centrum en diverse woningcorporaties hebben samen plannen gemaakt voor de Czaar Peterbuurt. Woningen in de buurt zijn sterk verouderd en veelal is de fundering in slechte staat. Diverse complexen in deze buurt worden ingrijpend gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.  Zie in dit kader ook het project renovatie complex N45.

PROJECTBESCHRIJVING

Het programma van eisen bestond globaal uit de volgende opdracht:

 • Renovatie en herstel van de voorgevels, waarbij deze zoveel mogelijk restauratief zijn aangepakt met herstel van originele kenmerken.
 • Algemene bouwtechnische verbetering en renovatie van het complex, evenals esthetische opwaardering, Woning- en bedrijfsverdeling conform PvE Eigen Haard. Dit betreft het gedeeltelijk samenvoegen van woningen om een meer gedifferentieerde woningvoorraad te creëren. Aan de Czaar Peterstraat blijft op de begane grond de bedrijfsfunctie gehandhaafd. Aan de zijde Blankenstraat worden op de begane grond een aantal Wibo – woningen (wonen in beschermde omgeving) ingericht,
 • De indeling van de woningen bij voorkeur als "doorzonwoning",
 • De woningen hebben zoveel mogelijk een eigen kleine berging binnen het appartement naast de grote berging op zolder of in het souterrain,
 • De woningen krijgen de beschikking over een balkon aan de achterzijde,
 • Zoveel mogelijk wonen aan de voorzijde en slapen aan de achterzijde,
 • Bij het samenvoegen van woningen, de trappenhuizen in de bouwmuur opnemen om oppervlaktewinst te creëren. Uitgangspunt is om met zo min mogelijk trappenhuizen te werken.
 • Gezien de beperkte ruimte in de panden de verkeersruimten inrichten conform de eisen bouwbesluit bestaande bouw. Indelen van de enkele appartementen voor 1-, a 2-persoonshuishoudens.
 • De samengevoegde appartementen inrichten voor een 2-, a 3-persoonshuishoudens. De samengevoegde appartement hebben een gescheiden "woon-" en "slaapbeuk".

De volgende bouwtechnische verbeteringen zijn voorsteld en uitgevoerd:

 • Het plegen van fundatieherstel,
 • Het deels vervangen en/of vernieuwen van houten kappen,
 • Terugbrengen van pannendaken,
 • Het reinigen en herstellen van het gevelmetselwerk,
 • Het gedeeltelijk vervangen en vernieuwen van de houten balklagen,
 • Geheel vervangen van de achtergevel,
 • Het vervangen / aanpassen van de kozijnen door exemplaren die qua uiterlijk zoveel mogelijk de originele kozijnen benaderen. Deze zijn uitgevoerd als draai- kiepramen en voorzien van een ventilatievoorziening,
 • Het volledig vervangen van de technische installaties,
 • Het aanbrengen van mechanische ventilatie en centrale verwarming per verhuureenheid,
 • Het isoleren van gevels, voor verbetering van geluids- en thermische eigenschappen van de verhuureenheden, door middel van voorzetwanden,
 • Het isoleren van de kappen door middels van steenwoldekens, aangebracht vanaf de binnenzijde,
 • Het aanbrengen en verbeteren van brandwerende voorzieningen.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Dit bouwproject is in bouwteam verband ontwikkeld in samenspraak met Eigen Haard, bouwbedrijf Deurwaarder BV en adviesbureau Nieman. Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Bouwtechnische opname bestaande toestand, inclusief verbeteradvies;
 • Uitwerking ontwerp VO / DO / Bestek- en uitvoeringsfase;
 • Presentatie tijdens en ondersteuning bij bewonersbegeleiding;
 • Kostenraming en directiebegroting;
 • Opstelling STABU bestek en organiseren aanbesteding;
 • Verzorgen bouwvergunning;
 • Begeleiding tijdens de realisatiefase.

Klik hier voor onze speciale projectflyer!