Energetische maatregelen 40 woningen Nederhorst den Berg in Nederhorst den Berg

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Energetische maatregelen 40 woningen te Nederhorst den Berg
Opdrachtgever: de Alliantie Gooi- en Vechtstreek
Ontwerpfase: 2012
Realisatiefase: 2013 / 2014
Aannemer: Aannemingsmij BV Intersell, Amsterdam
Gemeente: Wijdemeren
Aantal verhuureenheden: 40
Bouwjaar: diverse

PROJECTBESCHRIJVING

De woningen in Nederhorst den Berg zijn na diverse jaren van gebruik toe aan een groot-onderhoud / renovatiebeurt. Tevens wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het energielabel van deze woningen op te waarderen.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Planontwikkeling in voorbereiding.