Groot onderhoudsplan 51 woningen Bredasingel e.o. in Arnhem

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Groot onderhoudsplan 51 woningen Bredasingel e.o. te Arnhem
Opdrachtgever: Delta Lloyd
Ontwerpfase: 2003 / 2004
Realisatiefase: 2005
Aannemer: Zegers bouw BV
Gemeente: Arnhem

PROJECTBESCHRIJVING

Met dit groot onderhoudsplan werden een aantal onderhoudswerkzaamheden geclusterd en werd het onderhoud zodanig ingrijpend uitgevoerd dat er weer een basis wordt gelegd voor "normaal" onderhoud zoals dat ook voor nieuwbouwwoningen het geval is. Een dergelijke ingreep maakt het meteen ook mogelijk om het uitrustingsniveau van de woningen te verbeteren; bijvoorbeeld door het aanbrengen van isolatieglas, het verbeteren van de ventilatie of het aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk. (Politiekeurmerk Veilig Wonen). Op basis van uitgevoerde opnames is vastgelegd wat er aan de woningen moest gebeuren.

De gevels werden gereinigd, de raamdorpelstenen en gevelkozijnen zijn vernieuwd. De betonnen luifels zijn gereinigd en van een nieuwe coating voorzien. In overeenstemming met de bewoners is gekozen voor een luxe uitstraling van de woningen met naturel kleurige panelen en een mooie rode kleur voor de draaiende delen. De ventilatie en isolatie in de woningen is sterk verbeterd, hierdoor is een gezond leefmilieu gecreëerd.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Bouwkundige opname en advies
  • Kostenramingen / advisering budgetafweging
  • Planontwikkeling VO / DO / Bestekfase
  • Bouwvergunningstraject
  • Toezicht tijdens de realisatie.