Melatensteeg e.o.: Groot onderhoudsplan 19 woningen Melatensteeg e.o. in Zutphen

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Groot onderhoudsplan 19 woningen Melatensteeg e.o. te Zutphen
Opdrachtgever: Mooiland Vitalis
Ontwerpfase: 2008 / 2009
Realisatiefase: 2010 / 2011
Aannemer: Van Wijnen Brummen
Gemeente: Zutphen
Aantal verhuureenheden: 19 eengezinswoningen
Bouwjaar: 1880

PROJECTBESCHRIJVING

De 19 woningen, verdeeld over 3 blokken, zijn in 1880 gebouwd als onderdeel van het complex arbeiderswoningen, dat werd gebouwd dankzij het legaat van David Everink.

Het complex is van stedenbouwkundig belang en van betekenis voor de historie van de sociale woningbouw te Zutphen. De woningen zijn beschermd door hun status als gemeentelijk monument. De laatste jaren is weinig onderhoud gepleegd aan de woningen, waardoor deze een verwaarloosde uitstraling hebben gekregen. Het gemaakte onderhoudsplan is er dan ook op gericht om - naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden - ook de uitstraling van het complex sterk te verbeteren. 

Na bouwkundige inspectie en budgetraming zijn de volgende werkzaamheden in het plan opgenomen:

 • Dakpannen deels herstellen en deels vernieuwen in gebruikte pannen;
 • Kozijnen met beweegbare delen waarnodig herstellen en schilderen;
 • Gevelmetselwerk herstellen/reinigen;
 • Bergingen vernieuwen;
 • Bestrating vernieuwen en het binnenterrein opnieuw inrichten;
 • Installaties controleren en zonodig herstellen;
 • Badkamers renoveren;
 • Keukenblokken vernieuwen;
 • Sanitair vernieuwen.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Bouwkundige opname en advies
 • Kostenramingen / advisering budgetafweging
 • Planontwikkeling VO / DO / Bestekfase
 • Bouw- en monumentenvergunningstraject
 • Organiseren aanbesteding
 • Toezicht en directievoering tijdens de realisatie
 • Individuele bewonersbezoeken / technische begeleiding bewoners tijdens uitvoering