van Collenstraat e.o.: Schilrenovatie / energetische maatregelen 58 woningen in Loosdrecht

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Schilrenovatie / energetische maatregelen 58 woningen te Loosdrecht
Opdrachtgever: Wonen Wijdemeren
Ontwerpfase: 2009 / 2010
Realisatiefase: 2010 / 2011
Aannemer: Aannemingsmij BV Intersell
Gemeente: Wijdemeren
Aantal verhuureenheden: 58 eengezinswoningen
Bouwjaar: 1965 / 1967

PROJECTBESCHRIJVING

De 58 woningen rondom de van Collenstraat, van Dorenwerdestraat, de Mollstraat, van Mijndenlaan e.o. zijn na diverse jaren van gebruik toe aan een schilrenovatie.

Gezien de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt, alsmede de doelstellingen van woningcorporatie Wonen Wijdemeren is besloten deze schilrenovatie te combineren met het uitvoeren van energetische maatregelen.

Om tot een definitief renovatieplan te komen zijn diverse stappen doorlopen, waaronder een bouwkundige opname van de bestaande situatie, kostenramingen / budgetafwegingen alsmede een opname energetische toestand.

Bovenstaande voorbereidingen hebben geleid tot de volgende maatregelen:

 • Aanbrengen gevelisolatie
 • Aanbrengen Dakisolatie (aan de binnenzijde)
 • Compleet vervangen kozijnen en aanbrengen ventilatiemogelijkheid.
 • Vervangen van dakpannen
 • Verwijderen van een aantal dakkapellen
 • Renoveren van een aantal dakkapellen
 • Herstel gevelmetselwerk.
 • Compleet vervangen voegwerk
 • Isoleren begane grondvloer
 • Aanbrengen van mechanische ventilatie met wtw unit (Ecolution)
 • Aanbrengen van Climarad in de woonkamer
 • Vervangen gaskachels door CV installatie (voor zover nog niet uitgevoerd)
 • Op individueel niveau aanpassen en/of uitbreiden woninginstallaties (CV / E / W / gas)

Het definitieve plan is vanaf de DO fase ontwikkeld in bouwteam verband

 • Aannemingsmij Intersell BV (aannemer)
 • GSU BV (installateur / energetisch adviseur)
 • Woningcorporatie de Alliantie Gooi- en Vechtstreek (vertegenwoordiging opdrachtgever)
 • Van Ancum Hoogendoorn BV

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Bouwkundige opname en advies
 • Kostenramingen / advisering budgetafweging
 • Planontwikkeling VO / DO / Bestekfase
 • Bouwvergunningstraject
 • Toezicht tijdens de realisatie
 • Individuele bewonersbezoeken / technische begeleiding bewoners tijdens uitvoering