van Dijkstraat: Renovatie 7 woningen in Hilversum

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Renovatie 7 woningen v. Dijkstraat te Hilversum
Opdrachtgever: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
Ontwerpfase: 2010
Realisatiefase: 2011
Aannemer: -
Gemeente: Hilversum
Aantal verhuureenheden: 7
Bouwjaar: 1957
PROJECTBESCHRIJVING

De woningen aan de van Dijkstraat in Hilversum zijn na diverse jaren van gebruik toe aan een groot-onderhoud / renovatiebeurt

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

  • Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Bouwkundige opname bestaande toestand;
  • Planontwikkeling / Kostenraming;
  • SO / DO / Besteks uitwerking exterieur en interieur;
  • Bouwvergunning & toetsing plan aan wet- en regelgeving;
  • Organiseren aanbesteding;